Việc điều hành cùng một lúc 20 dự án thay đổi có thể được thực hiện

Quá trình đó thất bại bởi hai lý do liên quan đến nhau như sau. Thứ nhất, phương pháp quản lý quá tập trung vào việc giải quyết 20 dự án thay đổi hỗn độn đó. Nếu một vài nhà quản lý cấp cao cố gắng tham gia vào các hoạt động chi tiết, cụ thể, cũng như sau đó thường xuyên thực hành chúng, mọi việc sẽ trôi hết ra sông ra biển. Thứ hai, không có tầm nhìn hướng dẫn và sự sắp xếp, điều chỉnh mà chỉ sự lãnh đạo mới có thể tạo ra, những người chịu trách nhiệm đối với mỗi dự án sẽ không thể dừng việc dành hàng giờ liên miên cố gắng liên kết các cuộc thay đổi của họ để chúng không còn liên tục dẫm chân lên nhau.

Việc điều hành cùng một lúc 20 dự án thay đổi có thể được thực hiện nếu (a) các nhà điều hành cấp cao tập trung phần lớn vào nhiệm vụ lãnh đạo tổng quát và (b) các nhà điều hành cấp cao uỷ thác trách nhiệm cho các nhà quản lý và lãnh đạo cơ sở trong tổ chức càng chậm càng tốt. Theo phương pháp này, không chỉ 10 (hay 100) mà một trăm (hoặc 1.000) người có thể được giúp đỡ khi thực hiện 20 dự án này. Quan trọng hơn, sự lãnh đạo của các nhà điều hành cấp cao có thể giúp mang lại cho hàng nghìn người những thông tin cần thiết để kết nối các hoạt động của họ mà không cần đến những kế hoạch và cuộc họp liên miên dường như không bao giờ chấm dứt. 
giá máy lọc nước nano

Với đội ngũ viết bài cho chuyên mục Chứng khoán hùng hậu, bạn còn có thể tìm thấy rất nhiều nội dung hữu ích khác khi xem tại http://thietkemoithu.com

Share this post:

Recent Posts