Tỷ giá hối đoái

Một kế hoạch khác để ổn định thu nhập xuất khẩu là Stabex do Cộng đồng châu Âu lập ra đối với 48 sản phẩm sơ chế từ 58 nước Phi châu, Caribe và Thái Bình Dương. Để được sự ủng du hoc nhat ban hộ của kế hoạch này, một mặt hàng phải chiếm ít nhất là 6,5% tổng sô' xuất khẩu của một nước trong năm trước đó, hoặc 2% đối với những nước kém phát triển nhất, không giáp với biển hoặc là quốc gia đảo. Tài trợ của Stabex cho 35 nước kém phát triển nhất là dưới hỉnh thức viện trợ không hoàn lại và cho các nước khác là cho vay không lấy lãi, phải thanh toán trong 7 năm và được 2 năm ân hạn.

Tỷ giá hối đoái hiện nay

Tuy nhiên, trừ vấn dịch vụ kế toán thuế trọn gói đề tài trợ bù lỗ, các biện pháp nhằm cải thiện sự ổn định và thu lợi của hàng sơ chế chỉ có triển vọng hạn chế. Có lẽ, biện pháp tốt nhất các nước có thể tiến hành là thủ tiêu các hàng rào thương mại đối với hàng sơ chế. Trong bài diễn văn đọc tại Hội nghị Hội đồng các Thống đốc Ngân hàng thế giới vào năm 1976, dich vu ke toan gia re Robert McNamara cho rằng các khoản lợi, các nước đang phát triển thu được do hàng nông phẩm của họ được hoàn toàn tự do xâm nhập các thị trường các nước phát triển sẽ là trên 15 tỷ USD năm 1985. Nhưng một, mô phỏng của các nhà kinh tế học Ngân hàng thế giới cho thấy rằng các nước kém phát triển co' hàng rào thượng mại chống lại nông phẩm của các nước kém phát triển khác sẽ thu lợi lớn hơn về mật hiệu quả nếu cho phép có sự buôn bán nông phẩm giữa các nước đang phát triển. 

Thương mại quốc tế đòi hỏi phải đổi tiền nước này sang tiền nước khác, ví dụ, một công ty Ấn Độ sử dụng nội tệ (đồng rupi) để mua đô la cần thiết cho việc mua một máy điện toán của một công ty Mỹ. Quy định về hệ thống tiền tệ quốc tế hiện nay cho phép co' một số cách để xác định tỷ lệ hối đoái. Hệ thống tỷ giá hối đoái thả nổi co' quản lý hiện nay (được nêu trong chương 17) là sự lai tạo của 6 chê' độ tỷ giá hối đoái (1) sự thả nổi riêng của các đồng tiền quốc tế chính là USD, đô la Canada, Bảng Anh, đồng Yên Nhật; (2) chê' độ thả nổi chung (với mức độ giao động 2,25%) của hệ thống tiền tệ châu Âu (tiền của Tây Đức, Pháp, Dan Mạch, Ý, Ireland và 3 nước Benelux (Bỉ, Hà Lan và Luxamburg) đối với đồng USD. (3)'chế độ độc lập (ví dụ, Úc, Philippin, Bolivia, Nigeria, Zaire, Nam Phi) hoặc chê' độ thả nổi co' quản lý (ví dụ, Pakistan, An Độ, Indonesia, Trung Quốc, Ai cập, Mexico, Argentina và Hàn Quốc) về những đồng tiền không co' vai trò quan trọng.

(4) luôn luôn điều chỉnh (thường là hạ giá) các đồng tiền theo một chỉ số (ví dụ, Brazil, Chile và Colombia); (5) gắn giá trị tiền của mình vào một đồng tiền chính, đặc biệt là của một bạn hàng lớn (38 nước ngoắc tiền của mình vào đồng USD, 14 nước vào đồng Franc Pháp, và 5 nước vào những tiền khác); và (6) gắn giá trị tiền của mình vào một giỏ tiền (gồm nhiều tiền), rõ rệt nhất là quyền rút đặc biệt (SDR), các bút toán của các thành viên của Quỹ tiền tệ quốc tế được các ngân hàng trung ương sử dụng làm một thứ tiền được quốc tế hóa phục vụ các giao dịch chính thức (với Quỹ tiền tệ quốc tế và các ngân hàng Trung ương khác).

Chúng tôi thường xuyên update nội dung liên quan đến Nhà đất tại đây và còn rất nhiều tại website http://thietkemoithu.com

Share this post:

Related Posts