Trong phần lớn các công ty, không có sự khác biệt nào giữa một cuộc trao đổi về các cơ hội

một cách để phân biệt chức năng và dạng là thay thế một động từ bằng một danh từ. Richard Kovacevich, giám đốc điều hành của Ngân hàng Wells Fargo, đã đưa ra một ví dụ, “hoạt động ngân hàng rất cần thiết, nhưng các ngân hàng thì không”. Ngân hàng là “thứ” – được xây dựng từ gạch và vữa. Thế nhưng hoạt động ngân hàng là một chức may loc nuoc cao cap năng. Nếu tôi có thể tách chức năng khỏi “thứ”, tôi có thể nghĩ cách cung cấp chức năng theo những cách thức khác biệt. Bất cứ công ty nào không thể phân biệt giữa dạng và chức năng sẽ bị trói bên trong một yếu tố dạng đã lỗi thời.

Phân biệt dạng và chức năng

Trong phần lớn các công ty, không có sự khác biệt nào giữa một cuộc trao đổi về các cơ hội hoàn toàn mới và một cuộc trao đổi về cách tăng lãi gộp thêm một điểm phần trăm. Các tiêu chuẩn phân tích giống nhau được áp dụng vào cả hai – dù cho chủ đề là lợi nhuận tính trên một dây chuyền sản xuất mới hay cơ hội tạo ra một thị trường hoàn toàn mới. Các cuộc trao đổi về chiến lược ở GE Capital được dán nhãn “các buổi họp mộng mơ”. Các câu hỏi về tỷ suất hoàn vốn nội bộ và EVA không được phép đặt ra. Không ai nhầm các buổi họp này với những buổi họp về ngân sách. Một buổi trao đổi về cơ hội đổi mới triệt để được cho là rất vui vẻ, kết mở và gây tò mò. Nó kết thúc với rất nhiều giả thuyết cần được kiểm chứng thực địa. Một cuộc trao đổi về hoạt động được cho là kiểu công việc, trói buộc, và kết thúc với sự chắc chắn. Nó kết thúc với một kế hoạch hành động. Thực tế, có rất nhiều cách phân biệt một cuộc trao đổi về hoạt động với một cuộc trao đổi chiến lược. 

website http://thietkemoithu.com cung cấp rất nhiều nội dung hữu ích, và bài viết bạn đang xem là tại chuyên mục Mẹ và Bé.

Share this post:

Recent Posts