Thành tâm

Một bà chồng chết làm cỗ cúng mời quan viên đến ăn. Lúc ngồi soát lại cỗ, bà vô ý để hở ra. Anh thổi kèn trông thấy phồng mồm thổi: "Tò te tí te" (Có  ý  mách: Thò ra tí ghe) nhưng bà  nà y vẫ n không biết gì. Cô con gái lớn trông thấy nói bóng nói gió:

– Sao mẹ bầy biện ra làm gì thế?

Bà mẹ chân tình trả lời:

– Mẹ thành tâm bày ra cho các quan viên xơi đấy mà! 

Hết khoe chữ

Có một nhà sư hay khoe chữ, thích đối đáp. Một hôm gặp anh học trò vãn cảnh chùa, nhà sư ra câu thách đối:

– Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ.

Thấy câu đối có ý châm chọc mình, anh học trò trả miếng liền:

– Trên sư dưới vãi, ngoảnh lưng trở lại, trên vãi dưới sư.

Từ đó, nhà sư chỉ lo đọc kinh kệ, không dám khoe chữ nữa. 

Có lẽ giống

Có một chị mù chửa hoang, bị phạt. Phó lý vào nhà, tra khảo thủ phạm:

– Mày đã ăn nằm với thằng nào khai ra?

Chị mù chăm chú lắng nghe rồi trả lời:

– Thầy nói lại xem thử. Giọng nói thầy hôm nay tuy to hơn nhưng cũng giống anh dạo nọ đến phỉnh em đó ạ.

Phó lý  giật mình lặng lẽ ra thời trang nữ kiểu về , báo với lý trưởng rằng chị ta cứng cổ  không chịu khai, lý trưởng tức, bèn vội đến nhà ra oai:

– Nằm với thằng nào khai ra mau?

– Dạ nhờ ông nói lại cho. Giọng cái anh dạo nọ đến phỉnh em cũng giống giọng nói của ông đó ạ. Lý trưởng sợ đành lặng thinh rút lui. 

Thông tin hữu ích bạn đang đọc có rất nhiều tại chuyên mục Cẩm nang trong website http://thietkemoithu.com

Share this post:

Related Posts