Người đi tìm bóng hình cá nhân

Những người sống cho bản thân họ thật sự chỉ là những người kinh doanh nhỏ. Họ cũng không bao giờ đạt được các thành công mỹ mãn. Mục tiêu lớn chỉ có thể đạt được nhờ sự nỗ lực của rất nhiểu người. Những người ích kỷ là những kẻ phá hoại...

Bàn về việc đi tìm cái mới trong sáng tạo văn học nghệ thuật (P9)

ban-ve-viec-di-tim-cai-moi-trong-sang-tao-van-hoc-nghe-thuat-p9
Trong bài phê bình cuốn Ngoài đêm của Thế Uyên, trên Tin sách số 1-1966, Nguyễn Nguyện đã viết về hậu du hoc han quả của những sai lầm trong việc chạy đua đi tìm cái mới: "Phải chăng cuộc thi đua đi tìm cái mới trong văn chương hôm nay đã đẻ ra,...

Cách nhìn nhận lịch sử

Thật hiếm khi cách nhìn nhận lịch sử của ta đạt tới mức đầy đủ, trọn vẹn. Nhiều phát kiến mới làm chúng ta sửng sốt vì đã vươn tới những trình độ sớm hơn, cao hơn về tri thức và kỹ xảo đạt được bằng các lý thuyết thông dụng. Chẳng hạn, bây...