Năng lực thẩm thấu tâm lí này là thứ tối quan trọng với chúng ta.

nang-luc-tham-thau-tam-li-nay-la-thu-toi-quan-trong-voi-chung-ta
Rất nhiều phương pháp chữa trị được đưa ra nhưng không hề công hiệu. Cuối cùng bác sĩ đề nghị họ nên trở về hít thở không khí trong lành nơi quê hương. Lời khuyên này đạt được hiệu quả không ngờ, rất nhiều người nhờ vậy đã khỏe mạnh...