Đồng Sỹ Nguyên – tướng tư lệnh Trường sơn huyền thoại (P13)

dong-sy-nguyen-tuong-tu-lenh-truong-son-huyen-thoai-p13
Ta thắng vì ta biết kết hợp sức mạnh truyền thống dân tộc và thời đại, có một nền tảng khoa học quân sự chiến tranh nhân dân lỗi lạc, độc đáo; có một đường lối chiến tranh tài trí, thao lược, độc lập, sáng tạo, làm chủ mọi thời'1 cơ của...