Cơ cấu doanh nghiệp

co-cau-doanh-nghiep
Trong kỳ đầu của thế kỷ XXI, công ty xe hơi Ford cho rằn doanh nghiệp kết cấu hợp lý nên du hoc nhat ban có tất cả các khâu toàn bộ dây chuyền sản xuất. Do vậy, công ty Ford đ ngay một xưởng cao su để đảm bảo nguồn cun nguyên liệu của săm lốp xe, thậm chí còn mua...