Bàn về việc đi tìm cái mới trong sáng tạo văn học nghệ thuật (P9)

ban-ve-viec-di-tim-cai-moi-trong-sang-tao-van-hoc-nghe-thuat-p9
Trong bài phê bình cuốn Ngoài đêm của Thế Uyên, trên Tin sách số 1-1966, Nguyễn Nguyện đã viết về hậu du hoc han quả của những sai lầm trong việc chạy đua đi tìm cái mới: "Phải chăng cuộc thi đua đi tìm cái mới trong văn chương hôm nay đã đẻ ra,...

Cơ cấu doanh nghiệp

co-cau-doanh-nghiep
Trong kỳ đầu của thế kỷ XXI, công ty xe hơi Ford cho rằn doanh nghiệp kết cấu hợp lý nên du hoc nhat ban có tất cả các khâu toàn bộ dây chuyền sản xuất. Do vậy, công ty Ford đ ngay một xưởng cao su để đảm bảo nguồn cun nguyên liệu của săm lốp xe, thậm chí còn mua...