Người đi tìm bóng hình cá nhân

Những người sống cho bản thân họ thật sự chỉ là những người kinh doanh nhỏ. Họ cũng không bao giờ đạt được các thành công mỹ mãn. Mục tiêu lớn chỉ có thể đạt được nhờ sự nỗ lực của rất nhiểu người. Những người ích kỷ là những kẻ phá hoại...

Vui chơi, giải trí cũng là một phần trong cuộc sống lành mạnh

vui-choi-giai-tri-cung-la-mot-phan-trong-cuoc-song-lanh-manh
Những sở thích và sự vui chơi giải trí cũng là một phần trong cuộc sống lành mạnh. Việc có những trò vui chơi bên ngoài công việc ở sở và ở nhà sẽ tái nạp năng lượng cho bạn và hữu ích cho một tư duy sáng tạo. Những sở thích cũng...