Tỷ giá hối đoái

ty-gia-hoi-doai
Một kế hoạch khác để ổn định thu nhập xuất khẩu là Stabex do Cộng đồng châu Âu lập ra đối với 48 sản phẩm sơ chế từ 58 nước Phi châu, Caribe và Thái Bình Dương. Để được sự ủng du hoc nhat ban hộ của kế hoạch này, một mặt hàng phải chiếm ít nhất là...