Bàn về việc đi tìm cái mới trong sáng tạo văn học nghệ thuật (P9)

ban-ve-viec-di-tim-cai-moi-trong-sang-tao-van-hoc-nghe-thuat-p9
Trong bài phê bình cuốn Ngoài đêm của Thế Uyên, trên Tin sách số 1-1966, Nguyễn Nguyện đã viết về hậu du hoc han quả của những sai lầm trong việc chạy đua đi tìm cái mới: "Phải chăng cuộc thi đua đi tìm cái mới trong văn chương hôm nay đã đẻ ra,...

Cách nhìn nhận lịch sử

Thật hiếm khi cách nhìn nhận lịch sử của ta đạt tới mức đầy đủ, trọn vẹn. Nhiều phát kiến mới làm chúng ta sửng sốt vì đã vươn tới những trình độ sớm hơn, cao hơn về tri thức và kỹ xảo đạt được bằng các lý thuyết thông dụng. Chẳng hạn, bây...

Tỷ giá hối đoái

ty-gia-hoi-doai
Một kế hoạch khác để ổn định thu nhập xuất khẩu là Stabex do Cộng đồng châu Âu lập ra đối với 48 sản phẩm sơ chế từ 58 nước Phi châu, Caribe và Thái Bình Dương. Để được sự ủng du hoc nhat ban hộ của kế hoạch này, một mặt hàng phải chiếm ít nhất là...