Trong 4 năm học đại học

trong-4-nam-hoc-dai-hoc
Một câu ở nhà ăn khoa Văn: “Hãy cho xem thẻ sinh viên”. Trong 4 năm học đại học, hầu như mỗi ngày chỉ nói vài câu. Tôi cũng không tham gia hoạt động ngoại khóa nào cả. Người ta có khi để trưởng thành, bất đắc dĩ phải tự giam mình trong...

Trong 4 năm học đại học

trong-4-nam-hoc-dai-hoc
Một câu ở nhà ăn khoa Văn: “Hãy cho xem thẻ sinh viên”. Trong 4 năm học đại học, hầu như mỗi ngày chỉ nói vài câu. Tôi cũng không tham gia hoạt động ngoại khóa nào cả. Người ta có khi để trưởng thành, bất đắc dĩ phải tự giam mình trong...