Hai chiếc Huey và hai chiếc Black Hawk ầm ầm bay qua

hai-chiec-huey-va-hai-chiec-black-hawk-am-am-bay-qua
Hai chiếc Huey và hai chiếc Black Hawk ầm ầm bay qua. Wesley cởi đai lưng an toàn như thể chuẩn bị đi đâu đó. Vẫn chưa hết tức giận, anh đứng dậy và đi về phía bên kia của khoang, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh đứng quay lưng về phía thượng nghị sĩ và lần này...