Cô gái trẻ bước từng bước ngắn, từ phải qua trái rồi từ trái qua phải

Có lẽ họ đã cảm nhận được sự khắc nghiệt của cái rét Dựa vào những trái tim trần dưới những ngôi sao mở Và cái chết nửa vời… Từ ngữ câu thơ dừng lại đó, nét chữ cũng thế. Có thể đây là nét chữ của Phản Đối. Nét...

Nhưng mà nó làm thế thì được lợi cái gì

Từ anh nhân viên hạng bét tĩ nay đã ung dung là anh cán sự một, vinh quang thế hỏi còn muốn gì. Đấy là chưa kể làm ở đây là chuột sa chĩnh gạo, nội chỉ những hạt rơi hạt rụng, cơm thừa canh cặn là cũng no đủ một đời. Đã thế lại còn không...