Sớm giành được những thành công bước đầu

Để tạo ra sức bật cho công việc mới, anh phải giành được một số thành công bước đầu. Nhưng tình huống khác nhau thì “thành công” cũng hoàn toàn khác nhau. Trong khởi đầu, có được một nhóm làm việc phù hợp và đưa họ vào đúng vị trí, đổng Dịch vụ chứng minh tài chính thời đạt được trọng tâm chiến lược là những thắng lợi chủ chốt. Điều cốt yếu ở chỗ anh phải quyết định những gì anh sẽ không làm – và phải ra quy định để công ty không thực hiện những điều đó.

Xem xét danh mục công việc

Trong tình huống xoay chuyển, đặt một nhóm phù hựp vào đúng vị trí cũng là một thắng lợi quan trọng bước đầu, không kém việc xác định được những hoạt động kinh doanh cần phải phòng thủ và đạt được những tiến triển quan ke khai thue hang thang trọng để công ty có thể dựa vào những điểm phòng thủ đó. Trong tình huống tổ chức lại, việc giành được sự đổng thuận của các thành viên trong công ty về nhu cầu cần phải thay đổi và giúp họ nhận thức được tính cấp bách của vấn để thường là những chiến thắng quan trọng đẩu tiên.

Cuối cùng, trong tình huống duy trì thành công, việc học hỏi và thể dịch vụ báo cáo thuế hiện sự hiểu biết của mình về những giá trị đã tạo nên thành công cho công ty là một thắng lợi bước đầu quan trọng nhất, vì nó giúp anh giành được quyển ra quyết định vể tương lai của công ty. Tình huống của anh thường không phải là một ví dụ thuấn túy và hoàn toàn giống với một trong những tình huống khởi đẩu, xoay chuyển, tổ chức lại và duy trì thành công. Tình huống của anh có thể khá giống với một trong những loại tình huống này.

Nhưng càng xem xét kỹ, chắc chắn anh sẽ càng phát hiện ra rằng bảo vệ thị trường hiện tại, nhưng phải dành nguổn lực chính vào kế hoạch tấn công mới. Trong tình huống duy trì thành công, điểm mấu chốt là phải thực hiện phòng thủ tốt ngay từ đầu, và do đó anh không thể mạo hiểm với những gì mình có. Dần dẩn, anh có thể chuyển trọng tâm sang các kế hoạch phát triển công ty lên tầm cao mới.

Nội dung bạn đang xem còn rất nhiều trong chuyên mục Dịch vụ và Giải trí, nếu bạn quan tâm nhiều chủ đề hơn vui lòng truy cập http://thietkemoithu.com

Share this post:

Recent Posts