Mày hỏi sao mà lẩn thẩn thế?

Một người lười, lười đến nỗi không muốn làm

ăn gì cả. Hắn ra nằm ngửa dưới gốc sung, há sẵn

mồm chực cho sung rụng vào thì nuốt.

Nhưng đợi mãi, bao nhiêu sung đều rơi chệch ra

ngoài, không quả nào lọt vào mồm cả.

Chợt nghe thấy có người đi qua, hắn gọi lại bảo

nhặt sung bỏ vào mồm hộ.

Người kia, thấy dưới đất có quả sung, lấy hai

55

ngón chân cặp lại, bỏ vào mồm cho hắn. Hắn gắt

lên rằng:

– Khốn nạn cái thằng! Lười đâu mà lười thế!

nOi TO, nOi sẽ

Chồng đang cắt cỏ ngoài đồng. Vợ ra mua đồ thanh lý gọi về để

ăn cơm. Chồng nói to lên rằng:

– Đợi tôi giấu cái liềm vào đám cỏ, ở chỗ gốc

cây đã.

Lúc về nhà, vợ bảo:

– Có giấu liềm, thì phải kín đáo. Nói bô bô lên

thế, đứa nào nghe tiếng, thì nó lấy quách mất.

Chồng chạy ra xem, thì lưỡi liềm quả nhiên đã

mất rồi. Vội vàng lại chạy về nhà, ghé vào tai vợ,

nói khẽ rằng:

– Này, này… Đứa nào nó lấy trộm mất bán màn hình máy tính cũ lưỡi liềm

rồi ấy.

The Thì KhOng MaT rOi

Cô Chiêu và con ở đi đò. Con ở ăn trầu thế nào

đánh rơi cái ống vôi bạc của cô Chiêu xuống sông.

Sợ cô Chiêu mắng, nó lập mưu hỏi rằng:

– Thưa cô, cái gì mà mình biết nó ở đâu, thì có

cho là mất được không?

56

Cô Chiêu bảo:

– Mày hỏi sao mà lẩn thẩn thế? Đã biết nó ở

đâu, thì gọi là mất thế nào được!

Con ở nhanh mồm:

– Thế thì cái ống vôi của cô không mất rồi. Tôi

biết nó nằ m ở dưới đá y sô ng, tôi vừ a đánh rơi

xuống đấy. 

Chúng tôi thường xuyên update nội dung liên quan đến Dịch vụ và Giải trí tại đây và còn rất nhiều tại website http://thietkemoithu.com

Share this post:

Related Posts