Custom Research cung cấp một chương trình học đa chiều với những khóa học

Custom Research cung cấp một chương trình học đa chiều với những khóa học nội bộ về các chủ đề như viết báo cáo,chung cư five star garden nắm rõ các báo cáo tài chính, ủy quyền, làm việc nhóm, quản lý hiệu quả hoạt động, thống kê cơ bản và nâng cao, thiết kế nghiên cứu và sáng tạo trong giải quyết vấn đề. Công ty cũng cử nhân viên đi học những khóa học bên ngoài về các chủ đề như kỹ năng viết, thuyết trình, quản lý thời gian và kỹ năng giám sát.

Để mở rộng kinh nghiệm, đội ngũ nhân viên của công ty cũng được giao tìm hiểu về những tài liệu bên ngoài liên quan đến những dự án chung cu goldmark city cụ thể và định kỳ được luân chuyển vị trí công tác trong công ty.

2015_10_09_a38a006bd11444363849

Custom Research cung cấp một chương trình học đa chiều với những khóa học

Để được thăng chức khi vào làm tại Custom Research (CRI), nhân viên phải có kinh nghiệm trong một vài lĩnh vực khác nhau. Công ty phục vụ khách hàng thông qua đội ngũ tìm kiếm nguồn khách hàng và các nhân viên trong đội được luân chuyển sang đội khác sau một vài năm. Các quản lý phòng ban và đội ngũ CRI nắm trong tay bản dự thảo bổ nhiệm hoặc tăng ngạch cho những nhân viên được lựa chọn vào các đội. Việc được luân chuyển sang đội mới sẽ thúc đẩy quá trình phát triển bản thân của nhân viên khi được gặp gỡ và làm việc cùng với quản lý mới, đồng nghiệp mới, khách hàng mới và những dự án mới.chung cư hh2 abc dương nội Tuy nhiên, các nhân viên cũng gặp phải thách thức hàng đầu đó là vừa đáp ứng được nhu cầu của đội ngũ về kinh nghiệm và tính liên tục trong công việc vừa có thể tiến hành việc luân chuyển vị trí thuận lợi. Laura Olson,

Bạn đang xem bài viết trong chuyên mục Tổng hợp tại website http://thietkemoithu.com

Share this post:

Recent Posts