Chức năng tự động gọi lại những cuộc nhỡ

Hệ thống ghi âm tự động của hãng Nice (Nice call recording system) là hệ thống ghi âm tự động được sử dụng phổ biến tại các trung tâm dịch vụ khách hàng/Contact Center tại Việt Nam.

6. Chức năng tự động gọi lại những cuộc nhỡ (Call back system)

Một trong những thách thức làm đau đầu tất cả những nhà quản lý trung tâm dịch vụ khách hàng là làm sao phân bổ nguồn nhân lực đáp ứng đủ số lượng cuộc gọi tại các thời điểm khác nhau. tai facebook mien phi Các biện pháp thích hợp nhất của những nhà quản lý kinh nghiệm nhất cũng chỉ có thể giải quyết thách thức này một cách tương đối. Để hỗ trợ họ trong việc đảm bảo chất lượng dịch vụ đối với khách hàng, chức năng tự động gọi lại những cuộc nhỡ được ứng dụng phổ biến tại các trung tâm dịch vụ khách hàng/Contact Center.

Kinh tế 6 tháng đầu năm 2015: Hướng đến sự phát triển ổn định ...

Chức năng tự động gọi lại những cuộc nhỡ

Thông tin hữu ích bạn đang đọc có rất nhiều tại chuyên mục Tổng hợp trong website http://thietkemoithu.com

Tại một thời điểm nhất định, khi số lượng cuộc gọi đến vượt quá số lượng nhân viên dịch vụ khách hàng thì một số cuộc gọi sẽ không được trả lời và bị nhỡ. tải facebook Khi đó, hệ thống sẽ tự động thông báo và yêu cầu khách hàng lựa chọn được gọi lại kèm theo lời nhắn về mục đích khách hàng gọi đến. Sau khi khách hàng lựa chọn được gọi lại, hệ thống sẽ tự động kiểm tra mười giây một lần để kết nối với nhân viên dịch vụ khách hàng đầu tiên rảnh máy. Sau đó, hệ thống quay số điện thoại của khách hàng và kết nối khách hàng đó với nhân viên dịch vụ khách hàng. camera 360 Chức năng này giúp giảm thiểu tổn thất về chất lượng dịch vụ đối với khách hàng.

Share this post:

Recent Posts