Các quan hệ với con người

phải học cách ăn trưa thật lâu. Người sáng lập Cộng đồng chung châu Âu, Jean Monnet, từng tuyên bố: “Nếu một lần nữa tôi phải đối mặt với thử thách hội nhập châu Âu, có thể tôi sẽ bắt đầu với văn hóa”. Văn hóa là hoàn cảnh để các sự việc xảy ra; không có hoàn cảnh, ngay cả các vấn đề luật pháp cũng sẽ thiếu đi ý nghĩa.

NỀN TẢNG CỦA NHỮNG KHÁC BIỆT VĂN HÓA

Mọi nền văn hóa đều tự phân biệt nó với các nền văn hóa khác bằng cách chọn những phương vinhomes metropolis án giải quyết riêng đối với các tình huống khó xử. Để thuận tiện, có thể nhìn những vấn đề này theo ba chủ đề: những việc phát sinh trong quan hệ giữa chúng ta với người khác; những thứ liên quan đến thời gian và những thứ liên quan đến môi trường. Nghiên cứu của chúng tôi, được miêu tả trong những chương tiếp theo, sẽ xem xét văn hóa theo ba phạm trù này. Từ những phương án mà các nền văn hóa khác nhau lựa chọn để giải quyết các vấn đề giống nhau này, chúng ta có thể xác định bảy khía cạnh chính của văn hóa. Năm trong số đó đến từ phạm trù đầu tiên.

Các quan hệ với con người

Có năm hướng đề cập các cách mà con người giao tiếp với nhau. Chúng tôi đã lấy năm hướng quan hệ của Parson để làm điểm khởi đầu.*

Chủ nghĩa phổ biến và chủ nghĩa đặc thù. Cách tiếp cận của chủ nghĩa phổ biến rất mạnh mẽ: “Có thể định nghĩa cái tốt và cái đúng; và có thể luôn luôn áp dụng chúng.” Trong các nền văn hóa đặc thù, người ta tập trung nhiều hơn vào nghĩa vụ của các quan hệ và các hoàn cảnh riêng. Ví dụ, thay vì cho rằng luôn phải tuân theo các quy tắc, người ta cho rằng tình bạn có những nghĩa vụ đặc biệt và do đó phải được đặt lên hàng đầu. Người ta ít chú ý đến các quy tắc xã hội trừu tượng hơn. 

Bài viết trong chuyên mục Tổng hợp được cập nhập hàng tuần, để tham khảo thêm thông tin vui lòng truy cập http://thietkemoithu.com

Share this post:

Related Posts