Bàn về việc đi tìm cái mới trong sáng tạo văn học nghệ thuật (P9)

Trong bài phê bình cuốn Ngoài đêm của Thế Uyên, trên Tin sách số 1-1966, Nguyễn Nguyện đã viết về hậu du hoc han quả của những sai lầm trong việc chạy đua đi tìm cái mới: "Phải chăng cuộc thi đua đi tìm cái mới trong văn chương hôm nay đã đẻ ra, đã làm nẩy nở những quái thai. Vì nóng lòng, vì quá nhiệt thành với cái mới nên người viết đã khinh rẻ cái đẹp, mà cái căn bản của nó là một trong những nguyên lý muôn thuở của nghệ thuật… Rõ ràng là sự dich vu ke toan gia re say mê điên cuồng và mặt khác sự tuyệt vong của một lớp người đã xô đẩy sáng tác đến một hành động tự sát hay nói theo cách khác thì nó được biểu hiện qua một cuộc tàn sát. tàn sát nghệ thuật".

Câu chuyện đi tìm cái mới trong sáng tạo nghệ thuật

Có một tầm quan trọng đặc biệt đòi hỏi n' bút phải suy nghĩ. Suy nghĩ nghiêm túc, Cuộc sôhg xuat khau lao dong nhat ban ở miền Nam hiện nay như một sóng, bao nhiêu giá trị mới đang xuất hiệ sáng rõ, bóng tối hắc ám của chế độ nô lệ c và tan đi từng mảng lớn. Con người miềr lên như những thiên thần. Dân tộc ta đan phút viết nên những trang lịch sử vô cùn] nhân dân cả thế giới phải khâm phục. T< (Tristan Zara) nhà nghệ sĩ đã từng dương phái Đa-đa, trường phái báo hiệu sự ra đc siêu thực đã gây những bão tô' trong văn 1 chính Tơ-ri-xtăng Da-ra, gần đây trong cu thực sau chiến tranh lần thứ 2 đã đành ri về Việt Nam với tiêu đề: Tự do, một danh í liberté, un nom Vietnamien).

Con người Việt Nam ngày nay là cor luyện trong chiến đấu, con người đang đứr của thời đại. Trong con người ấy có biết ba cái kỳ diệu, cái kích thước phi thường. Co sông ở Việt Nam nói chung, ở miền Nam nay là một thế giới mới lạ, đầy hấp dẫn. N thành tích diệt Mỹ nhiều hơn sô' tuổi củc má 60 tuôi chỉ huy cả một đạo quân đấu hàng ngàn người, những cô gái bắn rơi thầ súng bộ binh v.v… và v.v… đâu đâu trê] đường chúng ta cũng gặp những anh hùng trong các thành thị tạm bị chiếm cũng V, Thân đên nay biết bao nhiêu tâ'm gương chói đã làm rạng rỡ các thành phô Sài Gòn, Huê… Khám phá cái mới trong cuộc sông ấy, con người ấy là trách nhiệm và vinh dự của những người nghệ sĩ Việt Nam chúng ta. Không ai làm thay chúng ta chuyện này được.

Biết bao nhiêu vấn đề đang đặt ra để người cầm bút suy nghĩ, khám phá sáng tạo, những vấn đề hoàn toàn nẩy sinh trên mảnh đất Việt Nam, gắn liền với số phận cuộc đấu tranh vĩ đại của dân tộc. cần gì phải đi vay mượn những suy nghĩ của người khác? Lại càng không nên chút nào tự hào về những cái vay mượn đó. Như trên đã nói, trong lịch sử thế giới những thời đại văn học lốn là những thời đại mà văn học bắt rễ sâu vào cuộc đấu tranh rộng rãi của nhân dân. ơ nưóc ta chưa có bao giò các tầng lớp nhân dân trực tiếp tham gia vào đấu tranh xã hội vối một ý thức sâu sắc như ngày nay, chưa bao giờ con người nhận thức đầy đủ sứ mệnh cải tạo xã hội và trách nhiệm làm chủ lịch sử như ngày nay. 

Chúng tôi thường xuyên update nội dung liên quan đến Nội, Ngoại thất tại đây và còn rất nhiều tại website http://thietkemoithu.com

Share this post:

Related Posts