Chơi game bài online kiếm tiền thật đáng nghi

Văn Quang Long chơi game bài online kiếm tiền thật là điều mà Vang Trà rất rõ ràng hơn ai hết và cô cũng không để ý đến điều này. Nhưng vấn đề xảy ra là khi anh nhận được tin nhắn đó mà thất thần. Vậy là Vang trà – Người yêu Văn Quang Long bắt đầu tìm cách để xem bằng được tin nhắn trong trò chơi game bài của...

Say mê game bài mà lỡ việc lớn trong đời

Khi kết thúc mối tình đầu, Chop – thằng chơi thân nhất với Laura gần sáng mò sang nhà để đưa Laura đi dạo vì nghe Laura nói rằng “Cần mượn một bờ vai để ôm và khóc”. Nó tiễn Laura ra sân bay, đứng nhìn những ánh đèn và xem máy bay đáp cánh. Đến nơi rồi, nó nói “ hãy khóc đi”. Chỗ này rất thích...