Có một điều anh thấy thật kỳ lạ

– Có một điều anh thấy thật kỳ lạ – Nghĩa nắm chặt tay Hạnh – Không hiểu sao bao nhiêu lần nằm bên em nhưng duy chỉ có mỗi cái đêm đầu tiên ở đây là không bao giờ quên. Anh vẫn cảm nhận rõ những mầm cỏ non nó chạm vào da thịt...